New Adivasi Song 2020

adivasigana

Adivasi gana 

latest adivasi gana aaj bi dekhyu kal bi dekhyu mp3 song download 2nd song jins wli mohangi podi dj madiya jamod adivasi song mp3 song download 3rd adivasi song juwanay nache chham chham 2020 hit adivasi song adivasi mp3 dj song download 4rth adivasi song juwanay mare bhini bhave singer kalu bandodiya mp3 song download. 5th tari marji hoy ti pallo band vo gori daru pine ne mese aadat padi mp3 download. 6 number adivasi song navli ladi ma rode dj remix adivasi gana download free on adivasi gana, new adivasi song superhit song 2020 sun vo gharwali mari adivasi singer dinesh chouhan and priyanka mujalda adivasi song sun vo gharwali mari mp3 download. hit song 2020 juwanay mari setting hoy goyli vo dj song  mp3 download. all adivasi song remix by arun more

Singer : gaman jamara

Song : juwanay maari setting hoy goyli vo mp song download

Adivasi gana live streaming

दादा घुगर्या पेटी मा रय गोयला रे || मार जुवानाय सेटिंग होय गोयली रे || २ ||

दादा घुगर्या पेटी मा रय गोयला रे || जुवानाय मारी सेटिंग होय गोयली रे || २ ||

हो dj ने बेस घुम्कारिने वागे वो || जुवानाय मारी फिरफिरिने नाचे वो || २ ||

हो टाप्लू बेस धूमधडाका वागे वो नान्यो मारो फिरफिरिने नाचे रे || २ ||

दादा घुगर्या पेटी मा रय गोयला रे || मार जुवानाय सेटिंग होय गोयली रे || २ ||

हातो मा रुमाल धर्लेदी ने पाय मा सेंडल पेहरर्लेदी || २ ||

पोले धोडे रोहिने भायो नखरा करे वो जुवानाय तुसे काय से खबर वो || २ ||

पोले धोडे रोहिने भायो नयना मारे वो जुवानाय तुसे काय से खबर वो || २ ||

जुवानाय मारी पिने कोरिने कोहे वो बोटवो मारो पेटी मा रय गोयलो वो || २ ||

जुवानाय मारी पिने कोरिने कोहे वो बोटवो मारो पेटी मा रय गोयलो वो || २ ||

दादा घुगर्या पेटी मा रय गोयला रे || मार जुवानाय सेटिंग होय गोयली रे || २ ||

हो dj ने बेस घुम्कारिने वागे वो || जुवानाय मारी फिरफिरिने नाचे वो || २ ||

हो टाप्लू बेस धूमधडाका वागे वो नान्यो मारो फिरफिरिने नाचे रे || २ ||

आर्दा घुगर्या पेटी मा रय गोयला रे || मार जुवानाय सेटिंग होय गोयली रे || २ ||

हात मा मोबाइल धर्लेदी ने हालो हालो कर्पोड़ी || २ ||

पोले धोडे रोहिने भायो नखरा करे वो जुवानाय तुसे काय से खबर वो || २ ||

पोले धोडे रोहिने भायो नयना मारे वो जुवानाय तुसे काय नी खबर वो || २ ||

आदा घुगर्या पेटी मा रय गोयला रे || मार जुवानाय सेटिंग होय गोयली रे || २ ||

मार जुवानाय पिने कोरिने कोहे वो बोटवो मारो पेटी मा रय गोयलो वो || २ ||

तारो दादो भावी रोयो वो नानी नखरा मा करे वो घरे लिज्यान तुसे लोड्से वो होत्री मा इतराए || २ ||

हो नखरा ओतरा मा करे तू घोनी कायनी कोर्पोड़ी || हो बियर ताड़ी पियने नाचे घोनी कायनी करे तू || २ ||

हो पोलो दादो भावी रोयो वो नानी नखरा मा करे वो घरे लिज्यान सुटा पाड्से होत्री मा इतराए || २ ||

हो जुवानाय जुवानाय थूडिक लाज राखी ले || जुवानाय जुवानाय थूडिक शरम करी ले || २ ||

वो तारो दादो भावी रोयो वो नानी नखरा मा करे वो घरे लिज्यान तुसे लोड्से वो होत्री मा इतराए || २ ||

हो नखरा सतरा करे तू घोनी कायनी कोर्पोड़ी || हो देशी दारू पियने नाचे घोनी कायनी करे तू || २ ||

हो पोलो दादो भावी रोयो वो नानी नखरा मा करे वो घरे लिज्यान सुटा पाड्से होत्री मा इतराए || २ ||

हो जुवानाय जुवानाय थूडिक लाज राखी ले || जुवानाय जुवानाय थूडिक शरम करी ले || २ ||

वो तारो दादो भावी रोयो वो नानी नखरा मा करे वो घरे लिज्यान तुसे लोड्से वो होत्री मा इतराए || २ ||

Free Adivasi gane download new adivasi song mp3

  1. kadki na tem ma ek pati gai ladki mp3 adivasi
  2. furak furak choti vo maari juwanay mp3 new adivasi song
  3. maar juwanay dengi dengi naache vo avsc song downlad free adivasi new
  4. maar ghar ma kami kay adivasi song
  5. yaav shadi ne dahada aaya new adivasi song mp3 download