Mangilal alawe 2020 tiktok viral Mp3 full Download ma jay vo ma jay vo

Song : Ma jay vo May jaay vo

Singer Mangilal Alawe

Mangilal alawe Song Lyrics and Mp3 free on Adivasigana

 

mangilal alawe

1. मा जाय वो मा जाय वो - Mangilal Alawe     

Download Mp3 Song >>

Adivasi Lyrics songs mangilal alawe mp3

होय मा जाय वो मा जाय वो कोयलू वो मारी शालू वो

निमानीने जाती रोय जोडज्यु होसलू लाडू वो || २ ||

निमानीने जाती रोय बोहोन्डोपर गई वो || २ ||

ये माजाय रे निजाम रे कोरीने मेते रोडी रे || २ ||

काय कोरे रे काय कोरे मारा सायमले मारा जुवानाय || २ ||

बंगला हेर वो गाडी वालो हेरो कोरीन गोयी वो

बोहोन्डोपर जाय ने फोसी गोई वो मारी शालू वो || २ ||

बंगला हेर वो गाडी वालो हेरो कोई वो

जाय ने फोसी गोई वो मारी शालू वो हिमी रोडती फिरे वो || २ ||

निजाम निजाम कोरीने तुसे काजे छुडाय गोयो रे

तार फोमे घोनी आवे सायमल काय कोरीने भुलो रे

आवजी रे मारा जुवान्या तारे बिना नी जीवाये रे || १ ||

वारू आपणु रोहता होता तुसे णी रोवायो वो || २ ||

शालू मारी जुवानाय वाते कोरीने तू छुडी गोयी वो || २ ||

घोन वारू रोहतां होता रे घोन वारू कोर पोड्या रे

तुसे काजे फोम आवे सायमल काय कोरीने रोहो रे

बोहोन्डोपर आवाय गोयो दाहडी मेसे कुटे रे

सायमलोने जीवडो काहा तुडी वो शालू हिमी तुते आय लागे कोरी रोडे वो

सायमलोने जीवडो काहा तुडी वो शालू हिमी तु काहा याद कोरीने रोडे वो

तारेन्चाहा मुगरी तू सुवाडे मेसे सायमले तारी जुदी याद आवे रे

मोटली साते चू सुवी जाये रे सायमल मेसे ऐखली सुवाडे रे

Maa Jaay vo Ma jay vo koylu vo maari shalu vo Mp3 Lyrics Song Singer Mangilal Alawe free lyrics and mp3 Download on Adivasigana Adivasi Lyrics Music song mp3 Mangilal alawe ke hit Adivasi gane songs